Следење на трансакциите на производите

Софтверското решение ќе ги следи трансакциите на компаниите воспоставувајќи пристап на проценка на ризик.

Преку флексибилни индикатори на ризик, сценаријата на ризик ќе бидат дефинирани и последично софтверското решение ќе ги селектира трансакциите во следните ризични категории: високи, средни и ниски.НАСКОРО

Контакт

Локација:

Теодосиј Гологанов 54, Центар, Скопје 1000, MK

Телефон

+389 2 3225 450

E-Mail

info@citechsuite.com

Поддржано од:

Прати е-маил