Metricity KYC

“Metricity” е достапен преку Вашиот компјутер, телефон или таблет. Дава можност за автоматско профилирање на клиенто наспроти рачното одредување на ниво на ризик за клиентите.

Овозможува заштита на корисниците од извршување трансакции за кои не биле свесни дека овие активности се сомнителни од аспект на перење пари. “Metricity” им дава можност на институциите да бидат усогласени со законската регулатива поврзана управувањето на идентификација на клиентот, како и да превенират или пријавуват сомнителни трансакции.
Овој софтвер ги исполнува првичните и континуираните барања поврзани со процесот на Запознавање на Својот Клиент (ЗСК).

img

Контакт

Локација:

Теодосиј Гологанов 54, Центар, Скопје 1000, MK

Телефон

+389 2 3225 450

E-Mail

info@citechsuite.com

Поддржано од:

Прати е-маил