img

За Citechsuite

Citechsuite сетот се состои од следниве софтверски решенија: Metricity KYC, Следење на трансакциите на производите, Известување за валутни трансакции и Анализа на случај.

Гореспоменатите решенија ќе допринесат компаниите да ги запознаат своите клиенти, ќе направат проценка на ризик на клиентското портфолио и ќе го заштитат бизнисот на компаниите од измами и закани.

Ќе овозможат на секоја компанија здрава проверка со усогласеноста, ќе овозможат бизнисот да е во согласност со законската регулатива и ќе ја заштитат репутацијата и брендот на компанијата.

Услуги кои ги нудиме

Решенија кои ќе гарантираат дека компаниите ги знаат своите клиенти, ќе извршат проценка на ризикот над портфолиото од клиенти и ќе го заштитат бизнисот на компанијата од измама и закани.

 • Програми за прифаќање на клиенти

  Прифаќањето на клиенти е прв чекор од процедурата ЗСК (запознај го својот клиент). Тоа е основа за следните активности во областа на усогласеността со прописи.

  Применувањето на стандарден и модерен пристап кон клиентите ќе ви дозволи ефективно да имплементирате најдобрите практики во вашите процеси.

 • Сценарија за анализа на случаи и типологии

  Ние нудиме специјализирано решение каде што можете да ги креирате или изберете најсоодветните сценарија за анализа на случаи, базирани на познати и применлива типологии за спречување на ПП/ФТ.

  Тоа ќе ви помогне да се фокусирате на најрелевантните случаи кои можат да влијаат на вашиот бизнис.

 • Обука

  Обуката на учесник во процесот ви овозможува да ги зајакнете професионалните вештини кои секој вработен треба да поседува или да подобри.

  Редовната обука помага за одржување на нивото на знаењето на вработените за ажурирање за последните промени и трендови поврзани со ПП/ФТ.

  Од друга страна специјализирана обука ќе ви помогне да пристапите кон оваа проблематика од нова димензија.

 • Ревизија на усогласеност

  Ревизијата за усогласеност обезбедува независно потврдување на ефективноста на поставената рамка за управување со ризици како и незината имплементација во компанијата.

  Ќе ви даде релевантна препорака за подобрување на вашите операции и совети во врска со управувањето со ризиците.

 • Проценка на ризикот од усогласеност

  Проценката на ризик од усогласеност е првиот чекор за донесување и спроведување на Ефективна програма за усогласеност во компанијата. Резултат на подобрениот процес на проценка на ризикот е подоброто разбирање на изложеноста на ризикот на организацијата.

  Одредувањето на ризиците поврзани со усогласеноста понатаму ќе доведе до имплементирање на мерки и инструменти кои ќе помогнат да се намали влијанието на ризиците и ќе се зголеми свеста за усогласеноста.

  Оваа проценка ќе ги посочи главните точки кои треба да бидат вклучени во внатрешните процедури и процеси.

 • Интеграција со системи

  Ние нудиме решение кое лесно може да се прилагоди на деловните потреби на различни групи на компании, со цел да се обезбеди најсоодветен одговар на потребите на нашите клиенти.

  Нашата експертиза вклучува поддршка на интеграцијата на нашите производи со постојните софтверски решенија што се користат во компаниите во фазата на рана имплементација.

Производи што ги нудиме

Citechsuite сетот се состои од следниве софтверски решенија: Metricity KYC, Следење на трансакциите на производите, Известување за валутни трансакции и Анализа на случај.

 • Metricity KYC

  “Metricity” *Иновативна Веб Апликација*на која што може да пристапите од мобилните телефони и таблетите.

  “Metricity”е глобално решение за вашиот бизнис, се грижи за ризичното проифилирање и заштита на вашиот бренд. Бидете свесни кои се вашите клиенти!

  Повеќе
 • Следење на трансакциите на производите

  Софтверското решение ќе ги следи трансакциите на компаниите воспоставувајќи пристап на проценка на ризик.

  Преку флексибилни индикатори на ризик, сценаријата на ризик ќе бидат дефинирани и последично софтверското решение ќе ги селектира трансакциите во следните ризични категории: високи, средни и ниски.

  Наскоро
 • Известување за валутни трансакции

  Извештаите кои ќе бидат подготвени од страна на софтверското решение за да се достават до Регулаторот на специфичната земја, за секој депозит, повлекување на средства, размена на валути, или други плаќања или трансфер, од, преку, или до финансиската институција која вклучува трансакции во валути поголеми од утврденото ниво за трансакција.

  Валута значи монета и /или книжни пари на било која земја кои се назначени како законско средство за плаќање од земјата на издавање.

  Наскоро
 • Анализа на случај

  Автоматизираното АМЛ Софтверско решение комбинирано со алертите и мониторингот, им овозможуваат на истражувателите да извршуваат АМЛ анализи и да го ублажат ризикот од финансискиот криминал.

  Наскоро

Контакт

Локација:

Теодосиј Гологанов 54, Центар, Скопје 1000, MK

Телефон

+389 2 3225 450

E-Mail

info@citechsuite.com

Поддржано од:

Прати е-маил