Известување за валутни трансакции

Извештаите кои ќе бидат подготвени од страна на софтверското решение за да се достават до Регулаторот на специфичната земја, за секој депозит, повлекување на средства, размена на валути, или други плаќања или трансфер, од, преку, или до финансиската институција која вклучува трансакции во валути поголеми од утврденото ниво за трансакција.

Валута значи монета и /или книжни пари на било која земја кои се назначени како законско средство за плаќање од земјата на издавање.Наскоро

Контакт

Локација:

Теодосиј Гологанов 54, Центар, Скопје 1000, MK

Телефон

+389 2 3225 450

E-Mail

info@citechsuite.com

Поддржано од:

Прати е-маил