Анализа на случај

Автоматизираното АМЛ Софтверско решение комбинирано со алертите и мониторингот, им овозможуваат на истражувателите да извршуваат АМЛ анализи и да го ублажат ризикот од финансискиот криминал.Наскоро

Контакт

Локација:

Теодосиј Гологанов 54, Центар, Скопје 1000, MK

Телефон

+389 2 3225 450

E-Mail

info@citechsuite.com

Поддржано од:

Прати е-маил